Mistet bagage? Hvad gør man

Hvis du står i en situation, hvor du har mistet din bagage, så er det naturligvis rart at vide, hvad du har af rettigheder i denne forbindelse. Det er aldrig sjovt at miste sin bagage, når man rejser, hvilket i særdelshed er noget, der gør sig gældende, hvis du har objekter med personlig affektionsværdi med i kufferten. Selvom det virker som om, at det er noget, der sjældent sker, så er det dog alligevel en god idé at sikre sig mod det og have kendskab til sine rettigheder.

Det skal dog gøres klart, at ifølge luftfarts-informationsselskabet SITA, så skete der en mishåndtering af intet mindre end 21.8 millioner kufferter på verdensplan i 2013. De fleste af disse kufferter blev væk i Europa. Derfor skal det også gøres klart, at det bestemt kan ske, at din kuffert ender med at gå tabt. Hvis ikke du har undersøgt, hvad du har af rettigheder i forbindelse med mistet bagage, så er det en god idé at gøre – og så er du kommet til det rette sted.

Hvad har jeg krav på, hvis jeg mister min bagage?

Hvis du rejser med fly, så har de mange flyselskaber også en erstatningspligt, hvilket betyder, at det er dem, der er ansvarlige, hvis det skulle hænde, at din bagage enten bliver forsinket, beskadiget eller ender med at blive helt væk. Der er mange, der tror, at det er de forskellige lufthavne, der står for at håndtere bagagen og at det derfor er dem, der også skal holdes til ansvar i denne forbindelse, men det er dog vigtigt at gøre klart, at det ikke forholder sig sådan.

Det er dog kun en fordel, da de mange dyre opkrævninger er noget, der har været med til at gøre, at langt de fleste flyselskaber i løbet af de senere år er blevet mere opmærksomme på, hvordan de behandler din bagage. Det er dog ikke noget, der ændrer på, at der stadig forekommer fejl, når du rejser. På den ene side tænker man, at det er noget, der blot burde være styr på, mens man på den anden side skal tage forbehold for mængde af bagage, der håndteres.

I denne forbindelse skal det dog understreges, at du som passager faktisk har mulighed for at få en erstatning, der lyder på helt op til 9.600 DKK. Dette beløb afhænger dog af, om du har valgt at tegne en særskilt forsikring, som enten kan gøres ved dit eget forsikringsselskab eller derimod via det valgte flyselskab. Det bør dog gøres klart, at det endelige beløb afhænger af en konkret vurdering fra dit flyselskab, hvorfor det er noget, du skal være opmærksom på.

Sådan skal du gøre i tilfælde af mistet bagage

Hvis du står i en situation, hvor du har mistet din bagage, fordi det ikke er nået frem til din endelige destination sammen med dig eller er gået tabt ved en mellemlanding, så skal du starte med at henvende dig til flyselskabet i lufthavnen eller derimod tage direkte kontakt til dem, der håndterer bagagen i lufthavnen. Her skal du bede om at få udleveret en såkaldt Property Irregularity Report (PIR), som du skal udfylde med dine personlige informationer.

Det er vigtigt, at du sørger for at få udleveret og udfylde en Property Irregularity Report (PIR) hurtigst muligt. Des hurtigere du vælger at handle på problemet, des større sandsynlighed er dog også for, at dit flyselskab er villige til at hjælpe dig med at finde din baggage eller derimod erstatte den. Derfor er det også noget af det første, du skal gøre, hvis din bagage ikke dukker op på bagagebåndet, når du landet i lufthavnen ved din endelige destination.

Hvis din bagage er blevet forsinket, så kan det i nogle sammenhænge vise sig, at det bliver nødvendigt for dig, at du går ud og køber nyt undertøj, rene bluser, toiletartikler mm. Det skal dog gøres klart, at du ikke kan forvente, at du får beløbet erstattet, hvis du går ud og køber dyre, eksklusive mærkevarer. Du skal selv sørge for at gemme samtlige af dine kvitteringerne for de indkøb, du har lavet og derefter sende dem til flyselskabet og kræve disse udgifter dækket.

Kan jeg forvente, at jeg får min kuffert igen?

Der kan selvfølgelig ikke gives noget svar på, om lige netop din kuffert ender med at dukke op igen. Det er meget forskelligt og det afhænger af, hvordan den er blevet væk under rejsen fra den ene lufthavn til den anden. Det skal dog gøres klart, at det er meget normalt, at når din kuffert har været væk i 21 dage, så vil den blive betragtet som værende officielt forsvundet, men indtil dette tidspunkt vil den dog blot betragtes som værende meget forsinket.

Når der er gået 21 dage siden din kuffert er fosvundet, så har du også mulighed for at søge om erstatning for dine udlæg, mens du samtidig også kan vedlægge en liste over de ting, du havde med i din kuffert, så du dermed også kan få erstatning for disse. Det skal selvfølgelig også gøres klart, at langt de fleste flyselskaber også stiller krav til, at du på en eller anden vis kan vedlægge en form for dokumentation for at du rent faktiske ejede kufferten og dens indhold.

Gode råd, hvis du har mistet din bagage under flyrejse

  • Du bør altid sørge for at hente og udfylde en Property Irregularity Report som noget af det første, der kan dokumentere at din bagagen er forsinket/forsvundet.
  • Hvis din bagage er blevet væk, så undgå at foretage dyre erstatningskøb, hvis du skal bruge tøj, toiletartikler o.lign., da det er sjældent at sådanne køb bliver erstattet, hvis de er urealistisk høje.
  • Du skal altid sørge for at gemme kvitteringerne på samtlige udgifter, så du på et senere tidspunkt kan kræve at de bliver refunderet af enten flyselskab eller dit forsikringsselskab.
  • Det er en god idé, at du altid sørger for at undersøge, hvorvidt din rejseforsikring dækker dit tab, inden du vælger at rette kravet mod flyselskabet, da behandlingstiden oftest er hurtigere ved forsikringsselskabet.
Tripbuddy / Guides / Mistet bagage? Hvad gør man