Flytning til udlandet – Hvad skal du huske
Flytning til udlandet – Hvad skal du huske

Gode, gamle Danmark. Her kan ogs¥ blive lidt for godt og gammelt. Hvert ¥r flytter mere end 10.000 mennesker udenlands, hvad end det skyldes job, ￸konomi eller naturlig nysgerrighed. For mange kan det v₩re en god start p¥ et nyt kapitel i livet. Men at flytte til udlandet er ikke nogen enkel aff₩re. De fleste mennesker har aktiver her i landet, enten i form af fast ejendom eller i v₩rdipapirer. Og selv n¥r man st¥r med det ene ben ude af d￸ren, s¥ skal skattefar ogs¥ have sin bid af kagen. En boligejer som v₩lger at forlade Danmark, har ogs¥ et hus, som skal s₩lges fornuftigt. Der kan v₩re meget at holde styr p¥. Derfor f¥r du her et par r¥d til, hvordan din bolig- og aktieflytning b￸r fungere.

Fraflytningsbeskatning

Det forholder sig nemlig s¥dan, at har man v₩ret skattepligtig borger i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 10 ¥r, da tr₩der reglerne om fraflytningsbeskatning i kraft. Det er den s¥kaldt 7 ¥rs-regel Exitbeskatning er en skat p¥ de aktier og v₩rdipapirer, som du ejer. Exitbeskatning strider rent faktisk imod EUF-traktatens bestemmelser om fri bev₩gelighed, men er sidenhen blevet anerkendt af EU-domstolen. Dog er det sat faste gr₩nser for medlemsstaternes indgriben i tidligere borgeres aktiegevinster. Derfor er det kun de penge, som man har tjent ved at eje aktier i Danmark. Der er ligeledes sat en bagatelgr₩nse p¥ 100.000 kr. Hvis den samlede fortjeneste ved aktierne er under dette, skal der ikke betale fraflytningsbeskatning.

Hvis du ejer en virksomhed, som du har valgt skal beskattes efter virksomhedsskattelovens afsnit 1, s¥ g₩lder det ogs¥, at det opsparede overskud som virksomheden har produceret fraflytningsbeskattes. Der er dog givet hjemmel til henstand med betaling af dette, jf. VSL ᄃ17.

For ₩gtef₩ller

ᅥgtef₩ller kan lige s¥ ogs¥ profitere op til 100.000 kr. hver, uden at der sker beskatning. Den ene ₩gtef₩lle kan dog ikke tjene 200.000 kr. og slippe for fraflytningsskat, blot fordi ₩gtef₩llen ikke har nogen profit. Ligeledes g₩lder det, at hvis den ene ₩gtef₩lle ikke opfylder 7 ¥rs-reglen, s¥ m¥ vedkommende godt beskattes, hvis der sker en overdragelse fra en ₩gtef₩lle, der opfylder reglen. Man kan s¥ledes ikke overdrage aktierne til sin kone eller mand, med henblik p¥ at slippe for skatten. Det skal her n₩vnes, at s¥fremt en s¥dan overdragelse sker, er det kun den ₩gtef₩lle, der modtager aktierne, der beskattes.

Salg af ejendom

Ved salg af ejendom er der mindst lige s¥ meget at holde styr p¥, som ved k￸b af ejendom. Men vigtigst er det, at man f¥r den rette pris for sin bolig og/eller jord. De offentlige ejendomsvurderinger der foretages af SKAT, er sj₩ldent komplette og tager ikke n￸dvendigvis h￸jde for de forbedringer, man selv har tilf￸rt ejendommen. Derfor kan den v₩rdis₩tning, som kommer fra SKAT v₩re lavere end den reelt er. Spar dig selv det ￸konomiske bump og bestil en valuarvurdering for din ejendom her. En valuarvurdering fra en autoriseret valuar kaster et dybere blik p¥ den ejendom. Forbedringerne tr₩kker prisen op, og generelt bliver ejendomsvurderingerne ogs¥ h￸jere hos de autoriserede valuarer. Det er en stor fordel for en boligforening at anvende en autoriseret valuar, da boligpriserne i hele omr¥det s¥, potentielt kan vokse.

Det kan v₩re vemodigt, men ogs¥ sp₩ndende at skulle forlade Danmark. Men alt det man kan savne, og alt det kan man gl₩der sig til, m¥ ikke g¥ i vasken, blot fordi man ikke er bevidst om sin finansielle situation. Fraflytningsskatten er nok ikke noget, de fleste emigranter r¥ber hurra for. Men med en bevidsthed om den, venter der nu ingen ubehagelige overraskelser.